Pellérdi naperőműpark

A naperőmű kialakításának helyszíne

A B&B; Impex Kft a napelemes kiserőmű megvalósítási helyszíneként a Pellérd Külterületén található 43 ha megfelelő méretű 0105 hrsz. kivett ingatlant választotta. A tárgyi ingatlan egy 75 ha méretű, egybefüggő sík és árnyékmentes nagy méretű területből telekalakítási eljárás keretein belül került kialakításra. A tulajdonos Mecsekérc Zrt-vel kötött 30 éves határozott idejű bérleti szerződés 2017. szeptember 1-től 2047. szeptember 1-ig terjedő határozott időtartamra ad otthont a megvalósuló naperőmű projektnek. A beruházó a bérleti díj egyösszegű megfizetésével szavatolja a terület ezen időszakra történő birtokban maradását.

Műszaki tartalom

Az előzetes egyeztetések alapján a Pellérdi zagytározó rekultivált területére tervezésre kerül 31 db, egyenként 500 kVA alatti beépített inverter teljesítményű napelemes erőmű. Erőművenként a terület nagyságától függően 1700-1900 db napelem panel kerül telepítésre. A napelemek földre telepített tartószerkezete déli irányultsággal 25 -os dőlésszöggel kerülnek telepítésre, két egymás feletti elhelyezési sorokban. Az alkalmazott sortávolság egymás között 8,43 m, az egymás közötti távolsága 4,85 m. A napelemek tartószerkezetének hossza az alkalmazott alumínium sínek hőtágulási tényezőjének figyelembevételével és a tartószerkezeteken elhelyezett kapcsolási egységek, stringek száma szerint került meghatározásra.

Az erőművek string inverteres rendszerbe kerülnek megtervezésre. A string inverter kiválasztásánál alapvető követelmény volt a Beruházói igényeken túlmenően a magyar szervizháttér megléte, a korszerű, nagy hatásfokú üzembiztos működés mellett a kivitelezési költségek minimalizálása. Ugyanakkor az invertereknek meg kell felelni a felügyeleti rendszerrel való kapcsolatra és a MAVIR várható teljesítmény szabályozási követelményének teljesítésére is. A napelemes kiserőművek Fronius gyártmányú inverterekkel kerülnek tervezésre.

A projekt háttere

Magyarország Országgyűlése 2011-ben fogadta el a „Nemzeti Energiastratégia 2030” stratégiát a hosszú távú fenntarthatóság, biztonság és gazdasági versenyképesség biztosítása érdekében. A kormányzat a stratégia végrehajtásával kívánja garantálni az ellátásbiztonságot, érvényesíteni a környezetvédelmi szempontokat, figyelembe venni a legkisebb költség elvét, valamint az ország lehetőségeinek függvényében kiállni a globális problémák megoldása mellett. A stratégia alapján a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek megfelelően a Nemzeti Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervben (NCsT) került sor.

A Tanács és az EP a 2009/28/EK irányelv 1. számú mellékletében 13 százalékban határozta meg Magyarország megújuló energiaforrásokból előállított energia részarányára vonatkozó ország specifikus célját. A cselekvési tervben a Kormány a magyar megújuló energia politika legfontosabb stratégia céljaiként az ellátásbiztonság, versenyképesség, és fenntarthatóság érvényesítését jelölte meg. Az NCsT-ben a Kormány az uniós előírást meghaladóan, 14,65 százalékos mértékű, ágazatonként differenciált vállalást tett a megújuló energiaforrások 2020-as részaránya tekintetében.