Projekt célja:

A B&B; Impex Kft. (Székhely: 7700 Mohács, Jókai u.2) közcélú hálózatra tápláló napelemes kiserőmű létesítését tűzte ki céljául a Pellérd Külterületén kiválasztott 0105 hrsz. 42 ha méretű kivett ingatlanon. A naperőmű létesítésével egy hosszú távú, kiszámítható és megbízható gazdasági tevékenység valósul meg, műszakilag korszerű technológia alkalmazásával. A projekt célja a kiszámíthatóságot és a kedvező villamos energia átvételi feltételeket garantáló kötelező átvételi (KÁT) mérlegkörben történő villamos energia értékesítés.

Az B&B; Impex Kft 2016. év december hónapban kérelmet nyújtott be a Magyar Energetikai És Közmű-szabályozási Hivatal részére a 389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti kötelező átvétel időtartamának és az átvétel alá eső villamos energia mennyiségének megállapítása céljából.

A Hivatal a kérelmet megvizsgálta és azt pozitívan bírálta el, melynek eredményeképpen 2017. február 24-én kiadta a KÁT kvótahatározatot. A kvótahatározat a napelemes kiserőműben megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételének időtartamát 25 év 0 hónapban, a kötelező átvétel alá eső villamos energia mennyiségét pedig ezen időszakra vonatkozóan 24x16500 MWh-ban állapította meg. A fenti határozat alapján a kereskedelmi üzem megkezdésére legkésőbb 2018. december 1-ig van lehetőség a jogosultság megtartásával.

A megvalósítás helye:

A napelemes kiserőmű megvalósítási helyszíneként a Pellérd Külterületén található 43 ha megfelelő méretű 0105/ hrsz. kivett ingatlant választotta. A tárgyi ingatlan egy 75 ha méretű, egybefüggő sík és árnyékmentes nagy méretű területből telekalakítási eljárás keretein belül került kialakításra.

A megvalósítás időigénye:

A beruházás megvalósítása két részből áll, egyik rész a tervezés- és engedélyezési szakasz, a másik rész pedig a kivitelezési- és üzembe helyezési szakasz.

A tervezési rész egyrészt áll az Áramszolgáltatói csatlakozási terv készítéséből, valamint az építési engedélyezési eljárás lefolytatásához és a jogerős építési engedély megszerzéséhez szükséges engedélyezési tervdokumentációból. A jogerős építési 2018.január hónapban várhatóan rendelkezésre áll.

A beruházás költsége:

Körülbelül 6,2 milliárd forint

Jogszabályi környezet:

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (VET)

382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

Áramszolgáltatói csatlakozási engedély: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Építési engedély: Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Üzemeltetés költségei, munkaerő szükséglete

Alapvetően a napelemes kiserőmű automatikus működésű, állandó helyi emberi felügyeletet nem igényel a működés. Az invertereket internetes távfelügyeleti rendszerbe integrálják, így az aktuális és archivált termelési adatok webes böngészőn keresztül elérhetőek. Üzemeltetési feladat a terület karbantartása (pl. fűnyírás), a napelem modulok évente kb. két alkalommal történő tisztítása.

Havária esetére karbantartási rendelkezésre állás szükséges a megfelelő műszaki személyzettel, akik a termelés kiesés elkerülése végett minél hamarabb elhárítják a hibajelenségeket.

A termelésről napi menetrendet kell adni a befogadó MAVIR Zrt. felé, valamint a termelési statisztikákat havonta le kell jelenteni az MEKH felé.
Üzemeltetési költségként jelentkezik még az éjszakai saját segédüzemi villamos energia fogyasztás.

Projektből származó bevétel/eredmény ismertetése

A PVGIS kalkulátor alapján az 600 kWp DC oldali teljesítmény alapján az éves termelés várhatóan ~660.000 kWh / év. (itt természetesen bele kell számolni a napelem modul lineáris teljesítmény degradációját, az évek során csökken a napelem modul által leadott maximális teljesítmény, a gyártói adatlap szerint a 12. évben ez 91,2%, a 30. évben 80,6%-ot jelent az eredeti teljesítményhez képest.)

A napelem modul lineáris teljesítmény degradációjával arányosan feltételezzük a KÁT átvételi ár lineáris növekedését az évek során.
A 660.000kWh/év termelés a 2017. évi átvételi árakkal számolva 660.000 x 31,58 = 20.842.800 Ft-ot jelent egy évben.

Kivitelezés ütemterv(a számok a hónapokat jelölik):